Bachova květová terapie

Bachova květová terapie

Princip terapie spočívá v tom, že přímo, byť velice jemně, ovlivňujeme příčinu toho, proč se cítíme špatně. Edward Bach se při diagnostice nezabývá tělesnými neduhy, ale výhradně duševními stavy, které mohou být ve výsledku spouštěčem tělesných nemocí.

Bachovy květové esence vrací harmonii a duševní vyrovnanost těm, kteří prožívají negativní emoce, které vytváří energetické blokády v těle.

Jak působí Bachovy květové esence?

Dr. Bach našel díky dlouholetému bádání celkem 38 rostlin, o kterých říká, že jsou tzv. „vyššího řádu“. To znamená, že jejich energetická vibrace je vysoce harmonická a má tu moc působit přímo na energetické tělo člověka, čímž působí energetické vyrovnání, odstranění negativních emocí. Jak říkal sám Edward Bach, každou nemoc předchází negativní duševní stav.

Bachovy květové esence nemají vedlejší účinky

Bachovy kapky jsou zcela bezpečné. Jejich užívání se nemusíme bát v žádném případě. To je obrovskou výhodou, neboť Bachovy esence mohou být použity i tam, kde je na místě zvláštní opatrnosti, např. u lidí vážně nemocných, u velmi starých lidí, ale i u novorozenců a kojenců, stejně jako u těhotných a kojících maminek. Bachovy kapky lze s úspěchem použít i u zvířat.

Kdo byl Dr. Edward Bach?

Dr. Edward Bach byl úspěšný anglický lékař a bakteriolog, ale také homeopat. Jako lékař, který navíc sám prodělal závažnou nemoc (rakovinu), byl znepokojen tím, že medicína nehledá příčiny nemocí a řeší pouze symptomy. A jeho velkým snem bylo vyvinout nový systém léčby, který by toto zohledňoval. Pracoval jako bakteriolog v London Homeopathic Hospital, a když se seznámil s pracemi Samuela Hahnemanna, zakladatele homeopatie, byl nadšen, že i někdo jiný pochopil, že je třeba „léčit pacienta, ne jeho nemoc“.

S čím pomáhají Bachovy květové esence?

 

             • Strach – jeho nejrůznější formy (strach ze zkoušky, z nemoci, ze smrti, stejně jako nevysvětlitelné obavy a strachy z toho, že se něco může stát)

             • Únava fyzická a duševní, vyčerpání, apatie, ztráta zájmu o dění kolem sebe

             • Melancholie, nostalgie, neschopnost jít dál, ulpívaní v minulosti, zatrpklost

             • Podrážděnost, podezíravost, kritičnost, pocity úzkosti, prudkost, hněv

             • Zoufalství, beznaděj, pocity bezmoci, pesimismus

             • Nerozhodnost, nespokojenost, nevyrovnanost, pochybnosti

             • Pocity viny, výčitky svědomí, pocity přehnané odpovědnosti

             • Žárlivost, návaly hněvu či nenávisti

             • Majetnické sklony, potřeba dominance, nízký práh tolerance

             • Nedostatek sebedůvěry

             • Neklid a nejistota, životní křižovatky a významné události – příjemné i nepříjemné (svatba, porod, šok atd.)

 

                                                                                                                                 Nabízím 30 min. konzultaci a lahvičku s namíchánými esencemi za 250,- Kč